Elkarbizitza plana

Bizikidetasunaren eremua zentroko funtzionamenduaren funtsezko eta funtsezko eremua da eta konpromisoa eta heziketa-komunitate guztiaren inplikazioa eskatzen ditu. Ikastetxeak, bizitza diren enklabeak eta hazkunde pertsonala bezala, gatazketako iturri naturala dira edo, bera dena, bizi izaten ikasteko benetako aukerak batera.

Bizikidetasun-Plana tresna bat da kontzientziatzeak eta sentikor bihurtzeak baimentzen diela beharrezko erremintak lortu zeregineko heziketa-komunitatearen sektore guztiei lagun diezaietela, aniztasunetik, Ebanjelioaren balioetatik eta Bosco Jauneko Prebentzio-Sistematik, pertsona bakoitzarekiko errespetutik elkarrekin bizi izaten.

Elkarrekin bizi izaten ikastea heziketako funtsezko helburuetako bat da. Horregatik, Bidegurutze Salestarretan lan egiten dugu kolaborazioa errazten duen kalitate bizikidetasunaren eraikuntzagatik eta gure heziketa-komunitatearen kide guztien arteko komunikazioagatik.

Ez dugu dokumentu bat soilik lantzea nahi izan, baizik aipaturiko dokumentua erreferente garrantzitsu eta dinamikoa izan dadin gure zentroaren bizitzan.

Halaber Bizikidetasun-Planeko marko honen barruan, jartzen dugu zuen Barruko Erregimeneko Zentroko Araudia zuen antolamendura Zentroko Harreran aurkitzen den ezagueran eta web-orriaz gabetutako arean.