EKKS eredua

EKKS eredua Erabateko Kalitate Kudeaketa Sistema da. Bere oinarriak hauek dira: eredu bat; diagnostiko tresna bat; erreferentzia bat; erakundearen osoko ikuspegi bat da; alderatzeko eta neurtzeko bide bat da; partekatzeko bide bat; ikaste tresna bat eta “nola”ren orientazio bat da.